cascaderpark.pl

 1. Aby korzystać z atrakcji Cascader Park należy:
  • Zapoznać się z niniejszym regulaminem i stosować się do jego uwag,
  • Spełniać kryteria wzrostu, wagi i wieku odpowiednie dla danej atrakcji,
  • Posiadać ważny bilet,
  • Odbyć szkolenie instruktażowe dotyczące zasad asekuracji.
 2. Obsługa parku ma możliwość nie wyrazić zgody na sprzedaż biletu bez podania przyczyny.
 3. Kryteria wstępu na trasę linową EVEREST:
  • minimalny zasięg rąk: 180cm,
  • maksymalna waga: 140kg,
  • minimalny wiek: 9 lat,
  • osoby w wieku od 9 do 12 lat mogą pokonywać trasę tylko z osoba pełnoletnią, która pomaga podczas asekuracji. Jedna osoba pełnoletnia może towarzyszyć maksymalnie dwójce dzieci w wieku poniżej 12 lat.
 4. Kryteria wstępu na trasę linową LHOTSE:
  • minimalny zasięg rąk: 180cm,
  • maksymalna waga: 140kg,
  • minimalny wiek: 7 lat,
  • osoby w wieku od 7 do 11 lat mogą pokonywać trasę tylko z osoba pełnoletnią, która pomaga podczas asekuracji. Jedna osoba pełnoletnia może towarzyszyć maksymalnie dwójce dzieci w wieku poniżej 12 lat.
 5. Kryteria wstępu na trasę linową MANASLU:
  • minimalny zasięg rąk: 160cm,
  • maksymalna waga: 120kg,
  • minimalny wiek:  7lat,
  • osoby w wieku od 7 do 8 lat mogą pokonywać trasę tylko z osoba pełnoletnią, która pomaga podczas asekuracji. Jedna osoba pełnoletnia może towarzyszyć maksymalnie dwójce dzieci w wieku poniżej 8 lat.
 6. Kryteria wstępu na trasę linową MAKALU:
  • minimalny zasięg rąk: 140cm,
  • maksymalna waga: 100kg,
  • minimalny wiek:  6lat,
  • dzieci pokonują trasę samodzielnie pod nadzorem opiekuna lub instruktora znajdującego się na ziemi pod trasą linową.
 7. Kryteria wstępu na TYROLKĘ 300:
  • maksymalna waga: 120kg,
  • minimalny wiek:  6lat.
 8. Kryteria wstępu na TYROLKĘ CASCADER:
  • maksymalna waga: 120kg,
  • minimalny wiek:  8lat.
 9. Korzystanie z atrakcji odbywa się z wykorzystaniem certyfikowanego sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości. Ma on za zadanie ograniczenie konsekwencji upadku lub uderzenia, nie gwarantuje jednaj, że ewentualny wypadek nie pozostawi śladów.
 1. Odbiór sprzętu asekuracyjnego następuje po okazaniu ważnego biletu.
 2. Zabronione jest używanie innego sprzętu asekuracyjnego niż wydanego przed obsługę Cascader Park.
 3. Sprzęt asekuracyjny jest zakładany przez instruktorów parku linowego, NIE WOLNO przy nim nic zmieniać. Jeżeli sprzęt zostanie przez uczestnika zdjęty (np. wyjście do WC) należy zgłosić się do instruktora celem sprawdzenia prawidłowości jego zamocowania. Po skorzystaniu z atrakcji sprzęt asekuracyjny należy niezwłocznie zwrócić. Zdjęcie sprzętu asekuracyjnego następuje wyłącznie w obecności instruktora.
 4. Przed korzystaniem z atrakcji zaleca się upięcie długich włosów w kucyk lub schowanie ich pod kask. Osoby noszące okulary lub biżuterię, powinny tak je zabezpieczyć, żeby nie uległy uszkodzeniu oraz aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego i innych uczestników.
 5. Wstęp na trasy linowe możliwy jest wyłącznie po pomyślnym ukończeniu szkolenia instruktażowego z zasad asekuracji. Stopień opanowania zasad asekuracji  przez uczestników oceniają instruktorzy. Instruktor może odmówić uczestnikowi wejścia na trasę, jeżeli uzna, że nie jest on w stanie stosować się do zasad bezpieczeństwa przedstawionych podczas szkolenia.
 6. Ze zjazdów na linie (tyrolek) można korzystać wyłącznie pod nadzorem instruktora.
 7. Podczas korzystania z atrakcji należy stosować się do informacji i nakazów umieszczonych na tablicach informacyjnych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie podporządkować się zaleceniom instruktorów parku. Nie przestrzeganie nakazów oraz poleceń może zagrażać bezpieczeństwu osób korzystających z atrakcji lub osób postronnych.
 8. Osoba korzystająca z atrakcji ponosi pełną odpowiedzialność w wypadku nie stosowania się do poleceń instruktora, postanowień Regulaminu i nakazów bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli doprowadzi ono do doznania przez nią lub osoby postronnej uszczerbku na zdrowiu. Zarządca Cascader Park zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu parku osób, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów zakupionych biletów.
 9. Wszelkie zastrzeżenia co do stanu technicznego wyposażenia parku linowego należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
 1. W razie wypadku, uszkodzenia ciała lub złego samopoczucia należy niezwłocznie powiadomić obsługę, która zobowiązana jest do udzielenia pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwania pogotowia.
 2. Cascader Park zastrzega sobie prawo do przerwania działalności parku, częściowo lub całkowicie, w razie złych warunków atmosferycznych (silne opady, silny wiatr, burza) lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu. Osoby, które były zmuszone do przerwania zabawy w związku z w/w warunkami mogą wykorzystać bilet w innym terminie. W tym celu należy niezwłocznie udać się do punktu sprzedaży biletów, celem odebrania upoważniającej do tego wejściówki.
 3. Cascader Park nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety. Możliwe jest jedynie uzyskanie zwrotu w postaci vouchera do wykorzystania w późniejszym terminie. Bilet uznaje się za wykorzystany w momencie ubrania wypożyczonej uprzęży i rozpoczęcia szkolenia z asekuracji.
 4. Na terenie parku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 5. Zabronione jest spożywanie na terenie parku alkoholu oraz innych środków odurzających. Osoby będące pod wpływem środków odurzających obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z atrakcji parku. Zarządca Cascader Park zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu park osób, które nie przestrzegają powyższego zakazu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów zakupionych biletów.
 6. Wstęp na teren parku może odbywać się wraz z psami, jednakże muszą one pozostać na smyczy oraz pod ciągłym i bezpośrednim dozorem. Za szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiedzialność ponosi właściciel psa.
 7. Na terenie parku należy poruszać się tylko wyznaczonymi alejkami i ścieżkami.
 8. Cascader Park nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzja i interpretacja przepisów bezpieczeństwa należy do obsługi parku

Zasady asekuracji

 1. Każda trasa linowa rozpoczyna się od drabinki wejściowej, na której należy przestrzegać asekuracji zgodnej z tabliczką i być zapiętym do systemu asekuracji.
 2. Po dojściu do platformy umieszczonej na drzewie należy się do pętli asekuracyjnej oznaczonej kolorem czerwonym opasanej wokół drzewa. Przepiąć się należy kolejno jednym karabinkiem, później drugim. Następnie należy przejść na krawędź platformy.
 3. Na platformie mogą przebywać jednocześnie 3 osoby. Na platformach można się mijać lub wyprzedzać ale ciągle należy być przypiętym do pętli asekuracyjnej.
 1. Przed wejściem na przeszkodę należy przypiąć bloczek (karabinek z rolką) do liny asekuracyjnej (stalowej, oznaczonej kolorem czerwonym). Następnie należy jeden karabinek wpiąć do liny tak, aby znajdował się za bloczkiem (w stosunku do kierunku przemieszczania się). Drugi karabinek należy przypiąć do karabinka od bloczka (nie do liny).
 2. Na każdej przeszkodzie może znajdować się jedna tylko jedna osoba. Następna osoba może rozpocząć wchodzenie na przeszkodę dopiero, gdy idący z przodu uczestnik znajdzie się na platformie.
 3. Po dojściu do kolejnej platformy należy przypiąć najpierw pierwszy (od bloczka), później drugi karabinek do pętli asekuracyjnej znajdującej się wokół drzewa. Bloczek z rolką należy przenieść do liny asekuracyjnej następnej przeszkody.
 1. Po każdym wpięciu karabinka lub bloczka należy sprawdzić czy zamek został poprawnie zamknięty. Przed wejściem na przeszkodę należy zawsze sprawdzić poprawność założenia asekuracji.
 2. Podczas pokonywania tras lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika, a chwytać można jedynie za lonżę z bloczkiem. Podczas poruszania się po przeszkodach nie należy dotykać rękoma lin stalowych.
 3. W przypadku nietypowych przejść należy wpiąć karabinki w punkty asekuracyjne w sposób prezentowany na tabliczkach informacyjnych.
 4. Podczas pokonywania tras należy być ZAWSZE wpiętym do czerwonej, stalowej „liny życia”. Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której w jednym momencie z lin lub pętli asekuracyjnych wypięte są oba karabinki.

Życzymy udanej zabawy!

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop